dinsdag 1 december 2020
Administratie

  • De boekhouding, opstellen van begrotingen, maand-, kwartaal en jaarrapporten
  • Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiŽle gang van zaken van uw onderneming. Zodat u als ondernemer een goed stuk gereedschap in handen krijgt om uw onderneming te kunnen besturen en uw beslissingen te kunnen nemen.
  • Indien gewenst verzorgen wij de administratie bij u op kantoor, zodat u direct inzage heeft in de cijfers.
  • Bij het voeren van een eigen administratie kunnen wij periodiek de administratie voor u controleren.
  • Telefonische helpdesk voor de klant die de administratie zelf invoert in de computer.
  • Opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen.
  • Cijfervergelijking met voorgaande perioden en/of branche cijfers.
  • Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiŽle analyses.