donderdag 2 juli 2020
Salarisadministratie

  • Loonstroken voor de werknemers, aangiften loonheffing, aanmelding werknemers bij uitvoeringsinstellingen, etc.
  • Periodieke salarisverwerking.
  • Periodiek ontvangt u van ons de salarisspecificaties, betaallijst salarissen, loonjournaalpost periodiek en cumulatief, aangifte loonbelasting
  • Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst, ziekenfondsen en andere instanties.
  • Adequate verwerking van CAO wijzigingen.
  • Toetsing en toepassing van wet- en regelgeving.
  • Proforma loonberekeningen om u een juiste indicatie te geven van de loonkosten van de betreffende werknemer.